Personnummer 3763 3763
Kalltyp Kyrkbok C Kyrkbok C
Fodelsedatum 1710-01-08 1710-01-08
Doddatum 1710-03-10
Kalldatum 1710-03-13 1710-01-09
Kon M M
Fornamn Jakob Jakob
Efternamn Tufwedsson Tuvedsson
NormeratFornamn Jakob Jakob
NormeratEfternamn Tuvesson Tuvesson
Boendeadress Skiphult Skiphult
Dodadress Skiphult
Dodforsamling Markaryd
VeckorVidDod 8
DagarVidDod 5
Kalla1 arkiv C:1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.)
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Tuved
FadernsEfternamn Gudmundsson
ModernsFornamn Anna
ModernsEfternamn Nilsdotter