Personnummer 3782
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1681-00-00
Kalldatum 1706-00-00
Kon K
Fornamn Ingeborg
Efternamn Jonsdotter
NormeratFornamn Ingeborg
NormeratEfternamn Jonsdotter
Boendeadress Århult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Jon
FadernsEfternamn Jönsson
ModernsFornamn Ingeborg
ModernsEfternamn Tufvesdotter
Ovrigt1 Död 25½ år gammal 1706
Kalla1 DB 1706
Kalla2 arkiv C:1
Kalla3 Curt Pilros