Personnummer 3823
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1690-06-24
Kalldatum 1690-07-06
Kon K
Fornamn Kerstin
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Johansdotter
Boendeadress Prästorp
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Johan
FadernsEfternamn Ingevaldsson
ModernsFornamn Kerstin
ModernsEfternamn Larsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)