Personnummer 3832
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1690-10-29
Kalldatum 1690-11-02
Kon M
Fornamn Sven
Efternamn Simonsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Simonsson
Boendeadress Köphult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Simon
FadernsEfternamn Svensson
ModernsFornamn Anna Mattisdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)