Personnummer 3832
Källtyp Markaryd C:1
Födelsedatum 1690-10-29
Källdatum 1690-11-02
Kön M
Förnamn Sven
Patronymikon Simonsson
Normerat förnamn Sven
Efternamn Simonsson
Boendeadress Köphult
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Simon
Faderns efternamn Svensson
Moderns förnamn Anna
Moderns efternamn Mattisdotter
Källtyp spec Markaryd C:1
Forskare Curt P.
Källa 1 Markaryd C:1