Personnummer 3833
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1690-10-29
Kalldatum 1690-11-02
Kon M
Fornamn Nils
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Ulvaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Sven
FadernsEfternamn Klemetsson
ModernsFornamn Ingrid Nilsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)