Personnummer 3834
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1690-11-04
Kalldatum 1690-11-09
Kon M
Fornamn Jakob
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Jakob
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Jakobsson
ModernsFornamn Kerstin
ModernsEfternamn Persdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)