Personnummer 3835
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1690-11-19
Kalldatum 1690-11-23
Kon K
Fornamn Kerstin
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Johansdotter
Boendeadress Hannabad
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Johan
FadernsEfternamn Persson
ModernsFornamn Bengta
ModernsEfternamn Persdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)