Personnummer 3837
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1690-12-08
Kalldatum 1690-12-14
Kon M
Fornamn Erik
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Erik
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Gällareböke
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Sven
FadernsEfternamn Håkansson
ModernsFornamn Märta Åkesdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)