Personnummer 3844
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1691-01-19
Kalldatum 1691-01-25
Kon K
Fornamn Sigrid
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Sigrid
NormeratEfternamn Persdotter
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Per
FadernsEfternamn Johansson
ModernsFornamn Anna Nilsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)