Personnummer 3844
Källtyp Markaryd C:1
Födelsedatum 1691-01-19
Källdatum 1691-01-25
Kön K
Förnamn Sigrid
Patronymikon Persdotter
Normerat förnamn Sigrid
Efternamn Persdotter
Boendeadress Markaryd
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Per
Faderns efternamn Johansson
Moderns förnamn Anna
Moderns efternamn Nilsdotter
Källtyp spec Markaryd C:1
Forskare Curt P.
Källa 1 Markaryd C:1