Personnummer 3850
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1691-03-08
Kalldatum 1691-03-15
Kon M
Fornamn Lars
Efternamn Månsson
NormeratFornamn Lars
NormeratEfternamn Månsson
Boendeadress Ängabäck
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Måns
FadernsEfternamn Jönsson
ModernsFornamn Britta Larsdotter
Ovrigt1 Tvilling
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)