Personnummer 3854
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1691-05-11
Kalldatum 1691-05-17
Kon M
Fornamn Johan
Efternamn Persson
NormeratFornamn Johan
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Haghult Västra
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Per
FadernsEfternamn Johansson
ModernsFornamn Cissa
ModernsEfternamn Svensdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)