Personnummer 395
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1857-03-23
Doddatum 1938-03-27
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1921-08-13
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Karl August
Efternamn Hellström
NormeratFornamn Karl August
NormeratEfternamn Hellström
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ulfsbäck
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013