Personnummer 4001
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1695-08-20
Kalldatum 1695-08-25
Kon K
Fornamn Anna
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Persdotter
Boendeadress Hannabad
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Per
FadernsEfternamn Persson
ModernsFornamn Gunnel
ModernsEfternamn Svensdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)