Personnummer 4008
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1695-10-20
Kalldatum 1695-10-27
Kon K
Fornamn Gunnel
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Gunnel
NormeratEfternamn Persdotter
Boendeadress Högaholma
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Per
FadernsEfternamn Larsson
ModernsFornamn Bengta
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)