Personnummer 4009
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1695-11-02
Kalldatum 1695-11-03
Kon M
Fornamn Nils
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Larsson
Boendeadress Brånhult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars
FadernsEfternamn Simonsson
ModernsFornamn Sissela
ModernsEfternamn Svensdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)