Personnummer 4012
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1695-11-04
Kalldatum 1695-11-10
Kon K
Fornamn Inger
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Inger
NormeratEfternamn Larsdotter
Boendeadress Skiphult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars
FadernsEfternamn Jönsson
ModernsFornamn Kersin Eriksdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)