Personnummer 4017
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1695-12-01
Kalldatum 1695-12-08
Kon K
Fornamn Gunnel
Efternamn Gunnesdotter
NormeratFornamn Gunnel
NormeratEfternamn Gunnesdotter
Boendeadress Århult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsTitel Korpralen
FadernsFornamn Gunne
FadernsEfternamn Håkansson
ModernsFornamn Johanna Klemetsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)