Personnummer 4018
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1695-12-07
Kalldatum 1695-12-15
Kon M
Fornamn Jon
Efternamn Jakobsson
NormeratFornamn Jon
NormeratEfternamn Jakobsson
Boendeadress Åmot
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Jakob
FadernsEfternamn Schatelovius
ModernsFornamn Maria Montelia
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)