Personnummer 4019
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1695-12-11
Kalldatum 1695-12-15
Kon M
Fornamn Jakob
Efternamn Persson
NormeratFornamn Jakob
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Haghult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Per
FadernsEfternamn Torkelsson
ModernsFornamn Kerstin
ModernsEfternamn Bengtsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)