Personnummer 4020
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1695-12-16
Kalldatum 1695-12-22
Kon K
Fornamn Anna
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Larsdotter
Boendeadress Århult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars
FadernsEfternamn Svensson
ModernsFornamn Gunnel Germundsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)