Personnummer 4033
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1696-03-11
Kalldatum 1696-03-15
Kon M
Fornamn Måns
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Måns
NormeratEfternamn Larsson
Boendeadress Ålhult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Inger Larsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)