Personnummer 4036
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1696-04-29
Kalldatum 1696-05-03
Kon M
Fornamn Per
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Per
NormeratEfternamn Johansson
Boendeadress Örnafälla
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsTitel Soldaten
FadernsFornamn Johan
FadernsEfternamn Bengtsson
ModernsFornamn Bengta Persdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)