Personnummer 4047
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1696-11-21
Kalldatum 1696-11-22
Kon M
Fornamn Nils
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Vekaboda
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Sven
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Inger Eskilsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)