Personnummer 4067
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1697-06-13
Kalldatum 1697-06-20
Kon K
Fornamn Ingeborg
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Ingeborg
NormeratEfternamn Svensdotter
Boendeadress Torp
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Sven
FadernsEfternamn Persson
ModernsFornamn Johanna Persdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)