Personnummer 4072
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1697-10-29
Kalldatum 1697-10-31
Kon K
Fornamn Gunnel
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Gunnel
NormeratEfternamn Persdotter
Boendeadress Tormansbygd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Per
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Lucia Torkelsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)