Personnummer 4080
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1698-03-12
Kalldatum 1698-03-13
Kon M
Fornamn Per
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Per
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Trälora
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Ingrid Karlsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)