Personnummer 4088
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1698-07-24
Kalldatum 1698-08-03
Kon K
Fornamn Gunnel
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Gunnel
NormeratEfternamn Nilsdotter
Boendeadress Bråthult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Persson
ModernsFornamn Christion
ModernsEfternamn Nilsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)