Personnummer 4095
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1698-10-04
Kalldatum 1698-10-09
Kon K
Fornamn Kristjon
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Kristion
NormeratEfternamn Johansdotter
Boendeadress Köphult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Johan
FadernsEfternamn Svensson
ModernsFornamn Kerstin
ModernsEfternamn Tuvedsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)