Personnummer 4097
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1698-10-28
Kalldatum 1698-10-30
Kon K
Fornamn Elsa
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Elsa
NormeratEfternamn Larsdotter
Boendeadress Skiphult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars
FadernsEfternamn Jönsson
ModernsFornamn Kerstin Eriksdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)