Personnummer 4099
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1698-11-02
Kalldatum 1698-11-06
Kon M
Fornamn Dan
Efternamn Persson
NormeratFornamn Dan
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Haghult Norra
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Per
FadernsEfternamn Jönsson
ModernsFornamn Ingeborg Håkansdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)