Personnummer 4100
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1698-11-10
Kalldatum 1698-11-13
Kon K
Fornamn Anna
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Larsdotter
Boendeadress Ålhult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Inger Larsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)