Personnummer 4109 4409
Kalltyp Kyrkbok C Kyrkbok C
Fodelsedatum 1699-01-20 1708-01-01
Kalldatum 1699-01-22 1708-01-05
Kon K K
Fornamn Sissela Sissela
Efternamn Nilsdotter Nilsdotter
NormeratFornamn Sissela Sissela
NormeratEfternamn Nilsdotter Nilsdotter
Boendeadress Tormansbygd Århult Östra
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
FadernsFornamn Nils Nils
FadernsEfternamn Jönsson Germundsson
ModernsFornamn Kerstin Anna
ModernsEfternamn Larsdotter Arvidsdotter
Kalla1 arkiv C:1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.)