Personnummer 4110
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1699-01-25
Kalldatum 1699-01-29
Kon K
Fornamn Gunnel
Efternamn Jonsdotter
NormeratFornamn Gunnel
NormeratEfternamn Jonsdotter
Boendeadress Vekaboda
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Jon
FadernsEfternamn Persson
ModernsFornamn Kerstin Nilsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)