Personnummer 4113
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1699-02-09
Kalldatum 1699-02-12
Kon M
Fornamn Germund
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Germund
NormeratEfternamn Larsson
Boendeadress Århult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars
FadernsEfternamn Svensson
ModernsFornamn Gunnel Germundsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)