Personnummer 4118
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1699-04-14
Kalldatum 1699-04-16
Kon K
Fornamn Katarina
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Katarina
NormeratEfternamn Persdotter
Boendeadress Boda
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsTitel Soldat
FadernsFornamn Per
FadernsEfternamn Persson
ModernsFornamn Karin
ModernsEfternamn Haraldsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)