Personnummer 4138
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1699-10-18
Kalldatum 1699-10-22
Kon M
Fornamn Johan
Efternamn Persson
NormeratFornamn Johan
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Gällareböke
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Per
FadernsEfternamn Gisslesson
ModernsFornamn Anna Nilsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)