Personnummer 4142
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1699-11-10
Kalldatum 1699-11-12
Kon M
Fornamn Nils
Efternamn Dansson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Dansson
Boendeadress Koddeböke
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Dan
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Gunnel
ModernsEfternamn Tufvesdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)