Personnummer 4145
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1699-12-12
Kalldatum 1699-12-17
Kon M
Fornamn Karl
Efternamn Tuvedsson
NormeratFornamn Karl
NormeratEfternamn Tuvesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Tuved
FadernsEfternamn Klemetsson
ModernsFornamn Kerstin Karlsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)