Personnummer 4148
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1699-12-25
Kalldatum 1699-12-31
Kon M
Fornamn Mattis
Efternamn Simonsson
NormeratFornamn Mattis
NormeratEfternamn Simonsson
Boendeadress Köphult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Simon
FadernsEfternamn Svensson
ModernsFornamn Anna Mattisdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)