Personnummer 4155
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1700-02-15
Kalldatum 1700-02-18
Kon M
Fornamn Jöns
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Jöns
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Tånneryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Jönsson
ModernsFornamn Katarina
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)