Personnummer 4164
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1700-06-14
Kalldatum 1700-06-17
Kon M
Fornamn Per
Efternamn Trulsson
NormeratFornamn Per
NormeratEfternamn Trulsson
Boendeadress Torp
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Truls
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Kerstin
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)