Personnummer 4165
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1700-07-12
Kalldatum 1700-07-15
Kon M
Fornamn Nils
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Larsson
Boendeadress Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Elsa
ModernsEfternamn Bengtsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)