Personnummer 4182
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1700-12-08
Kalldatum 1700-12-09
Kon M
Fornamn Nils
Efternamn Eriksson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Eriksson
Boendeadress Exhult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Erik
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Inger
ModernsEfternamn Jönsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)