Personnummer 4183
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1700-12-26
Kalldatum 1700-12-30
Kon K
Fornamn Gunnel
Efternamn Jonsdotter
NormeratFornamn Gunnel
NormeratEfternamn Jonsdotter
Boendeadress Hannabad
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Jon
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Bengta
ModernsEfternamn Persdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)