Personnummer 4185 4185
Kalltyp Kyrkbok C Kyrkbok C
Fodelsedatum 1701-00-00 1701-10-11
Doddatum 1706-02-26
Kalldatum 1706-03-04 1701-10-13
Kon M M
Fornamn Per Per
Efternamn Eskilsson Eskilsson
NormeratFornamn Per Per
NormeratEfternamn Eskilsson Eskilsson
Boendeadress Exhult Exhult
Dodadress Exhult
Dodforsamling Markaryd
ArVidDod 4
ManaderVidDod 4
VeckorVidDod 3
DagarVidDod 5
Kalla1 arkiv C:1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.)
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Eskil
FadernsEfternamn Johansson
ModernsFornamn Inger
ModernsEfternamn Persdotter