Personnummer 4190
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1701-03-00
Kalldatum 1701-03-31
Kon K
Fornamn Ingeborg
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Ingeborg
NormeratEfternamn Persdotter
Boendeadress Hannabad
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Per
FadernsEfternamn Tufvedsson
ModernsFornamn Kerstin
ModernsEfternamn Larsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)