Personnummer 4193
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1701-03-18
Kalldatum 1701-03-24
Kon M
Fornamn Per
Efternamn Persson
NormeratFornamn Per
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Hannabad
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Per
FadernsEfternamn Persson
ModernsFornamn Gunnel
ModernsEfternamn Svensdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)