Personnummer 4203
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1701-07-11
Kalldatum 1701-07-14
Kon M
Fornamn Nils
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Larsson
Boendeadress Holma
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Nilla Svensdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)