Personnummer 4210
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1701-10-00
Kalldatum 1701-11-03
Kon M
Fornamn Jöns
Efternamn Eriksson
NormeratFornamn Jöns
NormeratEfternamn Eriksson
Boendeadress Exhult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Erik
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Inger
ModernsEfternamn Jönsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)