Personnummer 4230
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1702-06-02
Kalldatum 1702-06-08
Kon K
Fornamn Anna
Efternamn Gunnarsdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Gunnarsdotter
Boendeadress Exhult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Gunnar
FadernsEfternamn Gunnarsson
ModernsFornamn Gunnel
ModernsEfternamn Nilsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)